Với chức năng và nhiệm vụ tham mưu cho Ban GĐ Công an tỉnh chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tạm giam, tạm giữ,THAHS và hỗ trợ tư pháp, trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát THAHS và Hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *