Đối với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lúc sinh thời Bác Hồ căn dặn : “Phải luôn nâng cao cảnh giác, chớ chủ quan tự mãn, phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trong bất kỳ tình huống nào nhằm bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *