Hiện cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Vĩnh Long đang quản lý 353 bến thủy nội địa , trải dài trên 100 km thuộc các  tuyến sông trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 79 bến khách ngang sông, 4 bến hành khách, 270 bến hàng hóa và 58 bến thủy nội địa, với hàng ngàn lượt phương tiện thủy các loại ra – vào hàng ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *