Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực các cảng – bến thủy nội địa , bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ, thời gian qua Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các phương tiện và các cảng –  bến thủy nội địa tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *