Mưa bão, triều cường,  cộng với chất lượng một số công trình không đảm bảo – dặm vá nhiều lần đã khiến vài  tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời gian gần đây xuất hiện ổ gà.  Điều này đã và đang từng ngày tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *