Gần đây, tuyến đê bao sông Măng qua địa bàn huyện Mang Thít xảy ra một số điểm sạt lở gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đe dọa đến việc sản xuất của người dân các xã Chánh An, Tân Long Hội. Điều này đặt ra vấn đề cần kịp thời và cấp bách gia cố những vị trí xung yếu để đảm bảo việc đi lại và sản xuất của người dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *