Vĩnh Long hiện có gần 100 làng có nghề và làng nghề đang hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Dù có lợi thế như vậy, nhưng việc phát triển du lịch làng nghề ở tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *