Trước tình trạng công trình đê bao Hòa Phú, Phước An qua xã An Phước ngưng thi công hơn 1 tháng rưỡi qua, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt đời sống và sản xuất của nhân dân địa phương… 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *