5 năm qua, mặc dù cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp Vĩnh Long tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và giá trị sản xuất vẫn có mức tăng trưởng, thế nhưng trên thực tế mức tăng đang có chiều hướng chậm lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *