Hiện các xã cù lao của huyện Long Hồ có 3 xã ở cấp độ 2 và 1 xã ở cấp độ 3. Đến nay, 4 xã có gần 450 F0 điều trị tại nhà. Công tác chăm sóc, điều trị F0 được cấp ủy, chính quyền và ngành y tế quan tâm đặc biệt. Các địa phương cũng đang khẩn trương tiêm vắc xin cho các đối tượng, đồng thời phát huy vai trò của trạm y tế lưu động, nhất là công tác chăm sóc F0 điều trị tại nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *