Theo báo cáo của bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, trong các tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm xã hội đã cơ bản cân đối được quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *