Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ngày 10/11 một số khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 92 năm này thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Đây là hoạt động có ý nghĩa được tỉnh duy trì tổ chức hàng năm nhằm tăng cường phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội cũng là dịp để người dân địa phương thảo luận, đề ra các giải pháp, chương trình hành động triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *