Trong 2 ngày 16 và 17/3 ,UBMTTQ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng đã hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thị, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *