Ngày 05/10, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Hòa Ninh, Bình Hòa Phước và Đồng Phú huyện Long Hồ; cử tri phường 9, Trường An, Tân Hòa, Tân Hội, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long và huyện Trà Ôn để báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *