Sáng nay, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức cho các xã thuộc thị xã Bình Minh và các huyện: BìnhTân, Mang Thít, Vũng Liêm đến tham quan, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình sáng, xanh, sạch, đẹp tại xã nông thôn mới Hòa Hiệp, huyện Tam Bình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *