4 đoạn đê biển Tây thuộc 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời , tỉnh Cà Mau dài hơn 3,3 km đang sạt lở đặc biệt nguy hiểm, nguy cơ gây vỡ đê bất cứ lúc nào. UBND tỉnh này  đã ban bố tình huống sạt lở khẩn cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *