Trụ nước chữa cháy có tác dụng tiếp nước khi xảy ra hỏa hoạn. Đây cũng là một trong những hạng mục quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng của một đô thị văn minh, hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *