Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có rất nhiều công trình xây dựng cơ sở đang thi công. Trong đó, có không ít công trình gây mất an toàn giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *