Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.Trong đó, các tổ chức đoàn  thể đã phát huy vai trò của mình, nổi bật là tổ chức Hội cựu chiến binh của xã đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *