Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua Hội cựu chiến binh xã Thuận An –  Thị xã Bình Minh luôn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *