Thời gian qua, hình ảnh về các anh các chú cựu chiến binh luôn để lại ấn tượng đẹp trong lòng tuổi trẻ tỉnh nhà. Chính các anh, các chú cựu chiến binh luôn nêu cao tinh thần cách mạng, để thế hệ trẻ hôm nay soi rọi và tiếp bước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *