Nông sản là thế mạnh của tỉnh Vĩnh Long. Thế nhưng, một số ngành công nghiệp sử dụng sản phẩm nông nghiệp lại thiếu nguyên liệu để sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *