Qua 2 ngày khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn các huyện: Tam Bình, Long Hồ, Bình Tân và thị xã Bình Minh, đoàn công tác của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long phát hiện nhiều vấn đề nổi lên rất đáng được quan tâm trong thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường tại các địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *