Một vườn dừa năm rưỡi tuổi ở xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm chỉ sau vài đêm có hàng chục cây bị cắn khoét ăn củ hũ nhưng chưa rõ nguyên nhân. Tình trạng này chưa từng xảy ra ở địa phương. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *