Do nằm gần sông lớn, hiện đoạn sạt lở đang lan rộng, cần sớm có giải pháp khắc phục nhằm bảo vệ diện tích vườn cây ăn trái, nuôi thủy sản của người dân địa phương.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *