Tuyên truyền, cổ động trực quan được xem là kênh thông tin quan trọng và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, thời gian qua công tác này trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chưa đạt hiệu quả cao. Trước thực trạng này, ngành chức năng đang nỗ thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *