Chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, công tác lãnh đạo, chuẩn bị xây dựng văn kiện; công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện đúng quy định, đảm bảo số lượng, cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *