Bình Tân có vùng chuyên canh khoai lang nhất ĐBSCL, với diện tích sản xuất hàng năm trên 10.000ha, chủ yếu trồng giống khoai lang tím nhật. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, tình hình xuất khẩu mặt hàng này gặp nhiều khó khăn, khiến đầu ra hạn chế, giá cả giảm thấp. Vì vậy, nhiều diện tích trồng khoai lang trước đây được nông dân chuyển đổi sang trồng các loại cây khác, nhất cây ăn trái lâu năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *