Đánh cắp số phận

Trong thời gian 2 ngày, hơn 12.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia lớp tập huấn sẽ được giới thiệu các chuyên đề gồm: Cách mạng 4.0 – Chuyển đổi số thách thức và cơ hội đối với Việt Nam; Chuyển đổi số trong Chính phủ và chuyển đổi số trong Bộ Công an; Dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ ngành Công an; Hạ tầng dữ liệu, hệ sinh thái số và đảm bảo an toàn thông tin trong thời chuyển đổi số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *