Đoàn đã kiểm tra, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ quốc phòng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *