Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Lê Quang Hải, Phó vụ trưởng vụ 7, Ủy ban kiểm tra Trung ương được ủy quyền của Trưởng đoàn kiểm tra đã đến làm việc tại huyện ủy Vũng Liêm và Thị ủy Bình Minh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *