Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức tổng kết Chỉ thị 48 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường, củng cố tổ chức, xây dựng đơn vị khung thường trực vững mạnh toàn diện. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *