Trong tuần qua, nông dân huyện Bình Tân xuống giống được 319 ha rau màu Đông Xuân, nâng diện tích xuống giống đến nay lên 6.484 ha, đạt 37% kế hoạch, so cùng kỳ tăng hơn 2.000 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *