Huyện Bình Tân hiện có gần 700 hội viên cựu chiến binh. Trong đó, có trên 74% có mức sống khá giàu, tăng hơn 21% và kéo giảm 40 hộ nghèo, cận nghèo của huyện so với 5 năm trước. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *