Địa phương đã tiếp nhận 155 đoàn viên là  sinh viên đến từ trường Đại học Công nghiệp và  Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tham gia hoạt động hè tình nguyện tại các xã: Thành Lợi, Tân Quới, Tân Bình và Nguyễn Văn Thảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *