Bình Tân là huyện có diện tích trồng màu lớn nhất tỉnh Vĩnh Long, đây cũng là địa phương hàng năm thường bị lũ đe dọa. Để chủ động ứng phó với lũ, bên cạnh việc triển khai các biện pháp công trình, huyện còn chỉ  đạo các xã và người dân thực hiện phương châm 4 tại chỗ để bảo vệ  sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *