Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014 từ ngày 16 – 22/3/2014, với chủ đề: “Suy nghĩ và hành động về mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ nơi làm việc” trong 2 ngày 18 – 19/03, huyện Bình Tân tổ chức đoàn đến kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và chính sách lao động tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *