BìnhTân, một vùng nông thôn sâu nhiều khó khăn ngày nào giờ đã nhiều đổi thay sau 6 năm được thành lập. Đó là những công trình mới đang được Nhà nước đầu tư xây dựng để phục vụ kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Đó là những cánh đồng màu xanh tốt cho lại hiệu quả kinh tế cao và đó còn là cuộc sống mới của người dân BìnhTân đang ngày càng phát triển. Tất cả đang dần tạo nên một diện mạo mới cho Bình Tân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *