Theo Ban CĐ xây dựng NTM huyện Bình Tân, huyện đã đạt thêm tiêu chí số 1 về Quy hoạch trong 9 tiêu chí xây dựng huyện NTM. Để hoàn chỉnh được tiêu chí này vào cuối năm, huyện cần điều chỉnh quy hoạch vùng giai đoạn 2021 – 2026

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *