Đánh cắp số phận

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, huyện Bình Tân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các bước tuyển quân theo đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *