Chăm lo Tết cho người nghèo và gia đình chính sách là một trong những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, nhằm tạo điều kiện giúp cho mọi người mọi nhà được đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *