Đánh cắp số phận

Nhiều năm qua, Đảng bộ huyện Bình Tân luôn quán triệt sâu sắc và tích cực thực hiện Di nguyện của Người, phát huy sức mạnh của nhân dân, để không ngừng nâng cao đời sống người dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *