Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp là yêu cầu hiện nay trong sản xuất nông sản hàng hóa theo tiêu chuẩn và an toàn. Ở huyện Bình Tân, nông dân đang ngày càng có ý thức hơn vấn đề này và đã được thực hiện có hiệu quả.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *