Sau 7 ngày diễn ra từ 11 đến 17/9, Festival Nông sản Việt Nam – Vĩnh Long năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Sự kiện đã thu hút các ngành, địa phương trong cả nước tham gia và đông đảo khách đến tham quan mua sắm với bình quân gần 20 ngàn lượt mỗi ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *