Song song với phát triển đô thị, sau nhiều năm tập trung phấn đấu, thị xã Bình Minh đang tiến gần đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *