Sáng nay, tổ công tác của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM dẫn đầu đến làm việc tại tỉnh Vĩnh Long để kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2017- 2022. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *