Thực hiện Nghị định số 75 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực từ ngày 1/7, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới ngay trong kỳ tháng 7 này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *