Do thời tiết mưa nhiều nên tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang có chiều hướng gia tăng. Các trường hợp sốt xuất huyết nặng có sốc cũng được ghi nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *