Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm, đúng quy định của pháp luật, chiều 10/07, kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 10 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *