Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc vào chiều nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *